SIROTČÍ HRAD
vyškrab. technika, 32x24 cm, r. 1989
ÚDOLÍ ŘEKY DYJE
vyškrab. technika, 32x24 cm, r. 1997
JIZERSKOHORSKÝ PRALES
vyškrab. technika, 24x17 cm, r. 1992
SIROTČÍ HRAD
vyškrab. technika, 32x24 cm, r. 1989
VELKÁ JIZERSKÁ LOUKA
vyškrab. technika, 40x29 cm, r. 1991
JIZERSKÉ HORY - JIZERA
vyškrab. technika, 32x21 cm, r. 1999
JEŠTĚD
vyškrab. technika, 23x15 cm, r. 1995
ÚDOLÍ DYJE POD NOVÝM HRÁDKEM
vyškrab. technika, 32x24 cm, r. 2001
ÚDOLÍ PLAKÁNEK
vyškrab. technika, 26x34 cm, r. 1997
KRKONOŠE - KOZÍ HŘBETY
vyškrab. technika, 33x23 cm, r. 1989
TROSKY
vyškrab. technika, 27x47 cm, r. 1989
KRKONOŠE
vyškrab. technika, 27x45 cm, r. 1991
JEŠTĚD
vyškrab. technika, 23x35 cm, r. 1989
ZÁMEK LÁNY
vyškrab. technika, 39x28 cm, r. 1990
ZÁMEK SYCHROV
vyškrab. technika, 24x15 cm, r. 2000
HRAD BÍTOV
vyškrab. technika, 34x24 cm, r. 1999
HRAD BÍTOV
vyškrab. technika, 40x29 cm, r. 1990
BRNO - ŠPILBERK
vyškrab. technika, 41x28 cm, r. 1987
BRNO - ŠPILBERK
vyškrab. technika, 21x25 cm, r. 1986
STARÉ HRADY U LIBÁNĚ
vyškrab. technika, 29x18 cm, r. 1993
HRADEBNÍ ZDI VE ZNOJMĚ
vyškrab. technika, 30x24 cm, r. 1997
HRADEBNÍ ZDI VE ZNOJMĚ
vyškrab. technika, 30x24 cm, r. 1997
KLÁŠTER PORTA COELI V TIŠNOVĚ
vyškrab. technika, 20x27 cm, r. 1990
ZÁMEK FRÝDLANT
vyškrab. technika, 35x25 cm, r. 1999
JEŠTĚD
vyškrab. technika, 23x30 cm, r. 1989
LIBERECKÁ VÝŠINA
vyškrab. technika, 17x27 cm, r. 1989
DIVADLO F.X. ŠALDY V LIBERCI
vyškrab. technika, 31x24 cm, r. 1988
LIBERECKÝ ZÁMEČEK
vyškrab. technika, 21x27 cm, r. 1987
OBCHODNÍ DŮM JEŠTĚD V LIBERCI
vyškrab. technika, 38x18 cm, r. 1989
HLÁSKA V ČESKÉM DUBĚ
vyškrab. technika, 29x24 cm, r. 1989
MUZEUM V ČESKÉM DUBĚ
vyškrab. technika, 25x35 cm, r. 1998
MUZEUM V ČESKÉM DUBĚ
vyškrab. technika, 25x29 cm, r. 1998
PARK V PODĚBRADECH
vyškrab. technika, 27x19 cm, r. 1998
PARK V PODĚBRADECH
vyškrab. technika, 27x19 cm, r. 1998
ZÁMEK PODĚBRADY
vyškrab. technika, 27x19 cm, r. 1998