KONCERT V KAPLI
olej, 95x95 cm, r. 1999
KLAVÍRNÍ KONCERT
olej, 95x95 cm, r. 1999
BACHOVA FUGA
olej, 95x95 cm, r. 1999
KONCERT PRO LYRU
olej, 95x95 cm, r. 1999
NOTIČKA
olej, 92x92 cm, r. 1999
ŽIVOTNÍ TAJEMSTVÍ
olej, 70x70 cm, r. 2001
SPRAVEDLNOST VČERA, DNES A ZÍTRA
olej, 60x40 cm, r. 1961
ZA ZDÍ
olej, 70x70 cm, r. 2003
ŽIVOTNÍ TAJEMSTVÍ
olej, 70x70 cm, r. 2003
RODINA
olej, 60x60 cm, r. 2003
ČTVERO LIDSKÝCH ZNAMENÍ - VZDUCH
olej, 50x80 cm, r. 1994
ČTVERO LIDSKÝCH ZNAMENÍ - DŘEVO
olej, 50x80 cm, r. 1994
ČTVERO LIDSKÝCH ZNAMENÍ - VODA
olej, 50x80 cm, r. 1994
ČTVERO LIDSKÝCH ZNAMENÍ - OHEŇ
olej, 50x80 cm, r. 1994
OHEŇ
olej, 50x35 cm, r. 1991
DĚŤÁTKO
olej, 50x80 cm, r. 1976
ZROZENÍ
olej, 65x53 cm, r. 1989
ŽIVOT
olej, 65x53 cm, r. 1989
SKON
olej, 65x53 cm, r. 1989
SMUTEK
olej, 50x60 cm, r. 1967
BRUSINKY
olej, 80x80 cm, r. 2012
SLOŽITÁ POUŤ LIDSKÉ DUŠE
olej, 56x78 cm, r. 1999
SPLAŠENÉ GENY
olej, 56x78 cm, r. 1999
STROM POZNÁNÍ
olej, 57x70 cm, r. 2005
NADĚJE
olej, 43x65 cm, r. 1967
PŠENIČNÝ KLAS
olej, 48x36 cm, r. 1967
ROSTLINNÝ MOTIV I.
olej, 70x55 cm, r. 1998
ROSTLINNÝ MOTIV II.
olej, 70x55 cm, r. 1998
ROSTLINNÝ MOTIV III.
olej, 70x55 cm, r. 1998
ROSTLINNÝ MOTIV IV.
olej, 70x55 cm, r. 1998
HEJNICE
olej, 60x75 cm, r. 2005
ŽIVOTNÍ CÍL
olej, 50x80 cm, r. 1976
CESTA
olej, 80x80 cm, r. 2005
BEZ NÁZVU I.
olej, 70x70 cm, r. 1991
BEZ NÁZVU I.
olej, 70x70 cm, r. 1991