KALVÁRIE V GUIMILLAU, BRETAGNE
kresba tužkou, 12x16 cm, r. 1991
KŘÍŽOVÁ CHODBA V MONT-SAINT-MICHEL
kresba tužkou, 12x16 cm, r. 1991
KATEDRÁLA ST. ETIENNE V ST. BRIEUC, BRETAGNE
kresba tužkou, 12x16 cm, r. 1991
SÍDLO ROHANŮ V JOSSELIN, BRETAGNE
kresba tužkou, 12x16 cm, r. 1991
SÍDLO ROHANŮ V JOSSELIN, BRETAGNE
kresba tužkou, 12x16 cm, r. 1991
PŘEDMĚSTÍ ST. THEOGONNEC, BRETAGNE
kresba tužkou, 12x16 cm, r. 1991
KAPLIČKA V MÉNEZ BRÉ, CÔTEZ D´ARMOR
kresba tužkou, 12x16 cm, r. 1991
KOSTELÍK V PLOUMANACHU, BRETAGNE
kresba tužkou, 12x16 cm, r. 1991
MONT-SAINT- MICHEL
kresba tužkou, 12x16 cm, r. 1991
POHLED NA ODLIV Z MONT-SAINT-MICHEL
kresba tužkou, 12x16 cm, r. 1991
PLOUMANACH, BRETAGNE
kresba tužkou, 12x16 cm, r. 1991
PLOUMANACH, BRETAGNE
kresba tužkou, 12x16 cm, r. 1991
PLOUMANACH, BRETAGNE
kresba tužkou, 12x16 cm, r. 1991
PLOUMANACH, BRETAGNE
kresba tužkou, 12x16 cm, r. 1991
PLOUMANACH, BRETAGNE
kresba tužkou, 12x16 cm, r. 1991
HRAD VALDŠTEJN
kresba tužkou, 19x13 cm, r. 2002
HRAD KOST
kresba tužkou, 13x19 cm, r. 2001
KOSTELÍK V NUDVOJOVICÍCH
kresba tužkou, 13x19 cm, r. 2000
ZÁMEK FRÝDLANT
kresba tužkou, 13x19 cm, r. 2008
ZÁMEK HRUBÝ ROHOZEC
kresba tužkou, 19x13 cm, r. 2001
ZÁMEK FRÝDLANT
kresba tužkou, 13x19 cm, r. 2008
BAZILIKA NAVŠTÍVENÍ P.MARIE V HEJNICÍCH
kresba tužkou, 19x13 cm, r. 2008
KLÁŠTERNÍ AREÁL V HEJNICÍCH
kresba tužkou, 13x19 cm, r. 2008
ZÁMEK HRUBÝ ROHOZEC
kresba tužkou, 19x13 cm, r. 2001
ZÁMEK SYCHROV
kresba tužkou, 13x19 cm, r. 2005
ZÁMEK HRUBÝ ROHOZEC
kresba tužkou, 13x19 cm, r. 2002
HRUBOSKALSKO
kresba tužkou, 13x19 cm, r. 1990
ZŘÍCENINA HRADU TROSKY
kresba tužkou, 13x19 cm, r. 2000
HRUBOSKALSKO
kresba tužkou, 13x19 cm, r. 1991
ZŘÍCENINA HRADU FRÝDŠTEJN
kresba tužkou, 13x19 cm, r. 2002
HRUBOSKALSKO - SKALNÍ MĚSTO
kresba tužkou, 13x19 cm, r. 1992
ZŘÍCENINA HRADU FRÝDŠTEJN
kresba tužkou, 13x19 cm, r. 2002
JIZERA
kresba tužkou, 19x13 cm, r. 2004
ZŘÍCENINA HRADU FRÝDŠTEJN
kresba tužkou, 13x19 cm, r. 2002
HRUBOSKALSKO
kresba tužkou, 13x19 cm, r. 1992
BUKOVEC Z JIZERSKOHORSKÉHO RAŠELINIŠTĚ
kresba tužkou, 13x19 cm, r. 2009
JEŠTĚD
kresba tužkou, 19x13 cm, r. 2006
ZŘÍCENINA HRADU FRÝDŠTEJN
kresba tužkou, 13x19 cm, r. 1996
VELKÁ JIZERSKÁ LOUKA
kresba tužkou, 19x13 cm, r. 2002
KOZÁKOV
kresba tužkou, 13x19 cm, r. 2000
ZŘÍCENINA HRADU VALEČOV
kresba tužkou, 13x19 cm, r. 2002
HRAD VALDŠTEJN
kresba tužkou, 19x13 cm, r. 2002
MALÁ JIZERSKÁ LOUKA
kresba tužkou, 13x19 cm, r. 1991
JIZERSKOHORSKÉ RAŠELINIŠTĚ
kresba tužkou, 19x13 cm, r. 2009
HRUBOSKALSKO
kresba tužkou, 13x19 cm, r. 1990
CHATA A ROZHLEDNA NAD PROSEČÍ
kresba tužkou, 19x13 cm, r. 2004
ROZHLEDNA KOPANINA
kresba tužkou, 19x13 cm, r. 2004
ROZHLEDNA KRÁLOVKA
kresba tužkou, 19x13 cm, r. 2000
HRUBOSKALSKO - KOPICŮV STATEK
kresba tužkou, 19x13 cm, r. 2005
TURNOVSKO - LIDOVÁ ARCHITEKTURA
kresba tužkou, 13x19 cm, r. 2005
ZŘÍCENINA HRADU VALEČOV
kresba tužkou, 19x13 cm, r. 2001
HRAD KOST
kresba tužkou, 19x13 cm, r. 2001
HRAD KOST
kresba tužkou, 13x19 cm, r. 2001
ZŘÍCENINA HRADU FRÝDŠTEJN
kresba tužkou, 19x13 cm, r. 2002
ZŘÍCENINA HRADU FRÝDŠTEJN
kresba tužkou, 13x19 cm, r. 2000
ZŘÍCENINA HRADU TROSKY
kresba tužkou, 19x13 cm, r. 2000
HRUBOSKALSKO - SKALNÍ MĚSTO
kresba tužkou, 19x13 cm, r. 1990
PRAHA - ROTUNDA SV.MARTINA
kresba tužkou, 13x19 cm, r. 2002
PRAHA - ZÁMECKÉ SCHODY
kresba tužkou, 19x13 cm, r. 2002
PRAHA - ZLATÁ ULIČKA
kresba tužkou, 19x13 cm, r. 2001